יואב ניומן טיפול רגשי חווייתי

פסיכותרפיה גופנית מאפשרת ביטוי אותנטי למעמקי הנפש

מאת: יואב ניומן